Fremtiden er ikke som før!

Fremtiden er ikke som før!

Tittelen er hentet fra mottoet på Aspen-konferansen i 1983 hvor nylig avdøde Steve Jobs la fram sitt syn på industridesign, kort oppsummert i mantraet fra Apples første salgsbrosjyre: “Enkelhet er det ultimate raffinement”.

epleDet eneste som er 100% sikkert er at fremtiden ikke blir som før. Det eneste som er sikkert er at noe blir annerledes. Så lenge vi mennesker har sanser og evner å reflektere over inntrykkene, er læring garantert. Og læring = utvikling.

Uansett mål på utviklingen, vil det medføre endring – endring som vi må ta stilling til i form av vår nåværende kunnskap og kompetanse.

Informasjonsmengden vi mennesker utsettes for har for lengst eksplodert. Resultatet er stress og meningsløse blogger. Hvordan skjermer du det i dette stadig mer komplekse samfunn? Hvordan dyrker du din enkelhet samtidig som du tilpasser deg?

Steve Jobs hadde et annet uuttalt motto: No compromise. Han holdt på sitt. Relasjonskompetanse var ikke hans sterkeste side. Han oppnådde mye uten, men ikke uten å etterlate seg fiender og forsmådde frender på veien. Samtidig hadde han en magisk evne til å engasjere og bygge team-identitet fordi han hadde så klare visjoner. Han visste hvor han ville. Hans fremtid var ikke vilkårlig: Målene var tydelige.

Å vite hvor du vil er svaret på mye. Derfor er spørsmålet også så vanskelig. Men om du ikke tar styringen og setter deg et mål, setter andre det for deg. Den grad av aktiv medvirkning du velger i egen liv, er det som bestemmer retningen; om du selv tar kontrollen eller lar deg kontrollere.

Hva fremtiden bringer er usikkert, men at det ikke blir som før er helt sikkert. Det visste arrangørene av Aspen-konferansen allerede i 1983.

Idag startet en annen konferanse i Europas svar på Aspen; verdens økonomiske forum (WEF) i Davos.

Johan H. Andresen. har i forkant av konferansen uttalt at “Kapitalismen er ikke god nok.” Eller for å vri litt på det: Kapitalismen er ikke som før. Den usikre økonomiske situasjonen i vesten og dermed verden preger diskusjonsbildet. Grådighetskultur, budsjettstyring og reaksjonærisme må bort. Det må investeres i løsninger og opplæring som hindrer skadevirkningene av kortsiktig gevinst og helsefarlige ledere i jobb, hjem og skole. Pengene må investeres i ny kompetanse og ikke svis av i desperate forsøk på å flikke på skadene. I utviklingskrigen må det sterkere krutt til enn Norgesplaster!

Den “nye kapitalismen” må telles over et produkts eller en generasjons (flere?) levealder, ikke over årlige budsjetter.

En lengre horisont er avgjørende for at finanssystemene skal overleve det nye paradigme vi er i ferd med å begi oss over i. Regnskapets tidslengdeskala må til de grader omdefineres.

Personlig tror jeg vi er iferd med å vinke kapitalismen som paradigme, farvel. Løsningen er like enkel som den er raffinert: Neste trinn på vårt samfunns evolusjonsstige må, som Olav Thon, være langsiktig. Derfor våger jeg meg på et nytt paradigmenavn på det økonomene snakker om som den “nye kapitalismen” og benytter anledningen til å ønske velkommen Bærekraftighet!

Og til alle økonomene: Lykke til i Davos! Det trenger dere. For her må det gjøres noe både med skjema og rundetider!!

http://www.a-changing.com

Jeg vil gjerne høre din mening! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s