Rasende logisk

I en tidligere artikkel angrep jeg Aftenposten for å være uklare og fordreie intelligens-begrepet. Nå er turen kommet til rikskanalen NRK.

For en stund tilbake gikk et program som diskuterte intelligens og rase. Programleder var en møkhudet amerikaner med afrikanske gener. Han ville undersøke påstander som var framsatt om at mørkhudete hadde lavere IQ enn blekansikter. Ved å ta utgangspunkt i målinger av evne til kausal kobling fridde programmet til publikums rasismesynspunkt. Vinklingen er både fordummende og latterlig. Det ble trukket fram en hel rekke ville påstander fra såkalte forskere ved diverse universiteter som hevdet å ha belegg for å uttale seg hårete.

Særlig ble de hårete argumentene framstilt på en slik måte at de havnet mellom latterliggjøring og rasistisk provokasjon. En hårfin og vanskelig balansegang som programlederen klarte bra. Det er også spenstig at det er en mørkhudet som tar opp problemstillingen og med tilsynelatende oppriktig og åpen nysgjerrighet bestemmer seg for å trenge til bunns i saken. Dessverre skinte det naturlig nok gjennom at programlederen hadde en agenda. Programmet ble således ikke nøytralt og mister dermed verdi som “utforskende.”

Har du bestemt deg er det som kjent ikke vanskelig å finne bevis. Men igjen så var det altså denne IQen som var objektet. Og igjen ble ikke provokasjonen rettet mot målemetoden og dens kausale kobling, men mot påstandene bak.

Kanskje er det slik at det skal en viss logisk intelligens til for å skjønne at IQ ikke sier noe om ets menneske totale intelligens. Kanskje er det slik at ordet intelligens er blitt så forurenset at det ikke lenger egner seg i diskusjon. Men det er på tide at diskusjonen om intelligens og evner hever seg over IQ-nivået. IQ-nivået er forflatende og fordummende.

Det er opplagt at kultur over tid påvirker dens deltakeres evner. Her til lands har Janteloven fått virker i lange tider. Det har bl.a. medført at vi har blitt flinke til ikke å stikke oss fram.

Sånn sett kan det påståes at vi nordmenn (som etnisk gruppe) i snitt har en mye høyere Jante-intelligens enn f.eksempel amerikanere. Gjør det oss overlegne som mennesker?

I et land som India praktiserers mediasjon i et utall avarter. Meditasjon står på dagsordenen for de aller fleste etniske indere. De som praktiserer meditasjon i snitt har større indre ro og selvbeherskelse enn de som ikke gjøre det.

I Norge har vi snø og kulde 6 måneder i året. I denne tiden må vi spise av forrådet vårt av korn, nøtter, tørka kjøtt og saltet fisk. I Brasil kan de bare strekke ut en hånd og plukke en banan når de blir sultne. Å bygge forråd krever planlegging. Planlegging tar tid. Den tiden bruker gutta i Brasil til å danse og spille fotball. Er det noen som synes det er rart at brasiljeiros i snitt er bedre ballteknikere enn nordmenn?

Det er på tide å stoppe det ensidige fokuset på IQ. NrK og Aftenposten må ta sitt ansvar. Kunnskap om demografi, kulturelle og klimatologiske forskjeller tilbyr sammen med epigenologi-forskningen mye av forklaringen på rasenes forskjelligheter. Vi har alle være styrker. Undertegnede er sannsynligvis bedre egnet til snømåking enn en indianer i Amazonas. Indianeren er samtidig flinkere når det gjelder jakt og fiske. Sammen kan vi få til et festmåltid en kald vinterkveld. Slikt blir det resultater og glede av. Ikke misunnelse og mesking i mindreverdighetskomplekser.