Hvordan oppdra voksne mennesker

Hva er forskjellen mellom barn og voksne?

Svaret er åpenbart. Og samtidig ikke. Jeg snakker selvfølgelig om utvikling og følelser i ledelseskontekst. Barn kan du oppdra. Du velger belønning og straff for å stimulere atferd.
Det gjør vi også som ledere (både de som leder med tittel og de som leder uten).
Forskjellen er at  barn i større grad lar seg forme. De er smidigere, mykere, ikke så fastgrodd og stive. Likheten er imidlertid at movitasjonsmekanismene som former er de samme! For hva er vel implementert oppdragelse annet enn vaner og motivasjon?

Belønning har mange former og fasonger, men jeg vil påstå at de alle sammen er knyttet til våre tre grunnleggende behov. En tilfredsstillelse eller forsterkning av disse, oppleves som belønning. For det må da være selve definisjonen av belønning; at vi får noe vi ønsker oss.
Så kan du kanskje si at ønsker og behov ikke er det samme. La oss se litt nærmere på det. Jeg ønsker meg en cabriolet.

Har jeg behov for en cabriolet? Hallo! Jeg bor i Norge. Her har vi 3 dager med sommer i pinsen, snitttemperatur på 16 grader i Juni (Blindern) og regn i fellesferien. Hva skal jeg med en cabriolet? Jeg har jo to andre biler!
Men ser vi bort fra det rent økonomiske og det praktiske, ønsker jeg meg fortsatt en cabriolet. Så hvordan kan jeg si at dette ønsket er knyttet til et behov? For å finne ut det må jeg gå i dybden på ønsket mitt. Hva er det ved det å ha cabriolet som taler til meg? Det er enkelt. Det er det estetiske, det er frihetsfølelsen av å ha en åpen himmel over meg, å kjenne luften blåse gjennom håret, synshorisonten som åpner seg. I tillegg er det (for meg) en viss status.
Status og frihetsfølelse handler om trygghet. Estetikk og vind i håret handler om sanselig nytelse. Opplevelsen av horisont handler om klarsyn og utvikling. For meg er det å ha cabriolet knyttet til alle de tre basisbehovene trygghet, sanselig glede og utvikling.
Jeg klarer meg uten, men om vi skal begynne å se på det, får vi en større diskusjon.

Om noen ga meg en cabriolet ville det være en utrolig belønning. Faktisk tror jeg at jeg kunne gjøre temmelig mye om jeg ble lovt en cabriolet. Der er koblingen til motivasjon. Motivasjon er positiv stimulering av behov. Straff er demotivering. Motivasjon må alltid kobles til et ønsket mål. Hvis ikke kan det bli både skadelig og direkte farlig – både for deg selv og andre. Da sier det seg selv at det å være bevisst på målet er vesentlig. Sånn sett har straff sin hensikt. For er ikke straff bare belønning med motsatt fortegn?
Så hvis vi blir utsatt for trusselen om å miste noe som er tett knyttet opp til våre behov, som har høy grensenytte for oss, så virker det korrigerende. Vi gjør det som må til for å slippe å miste det vi trenger eller liker så godt. Kanskje du synes dette er banalt. Men for deg som har holdt ut helt hit; her kommer poenget: Noen av de sterkeste behovene vi mennesker har, handler om respekt, oppmerksomhet, og handlingsfrihet. Hvor mange ganger om dagen straffer du – som leder (med eller uten tittel) – dine medarbeidere ved å true dem disse behovene? Respekt og oppmerksomhet er noe som kommer utenfra. Jo større en persons indre trygghet er, jo mindre er behovet. Men det vil aldri forsvinne. Handlingsfrihet derimot er et behov som kommer innenfra. Forsøker du å frata noen en handlingsfrihet, blir det trøbbel. Og behovet blir større jo høyere kompetanse medarbeideren sitter på. Her ligger gullet i ledelse. Å gi handlingsfrihet er derfor utrolig motiverende. Som leder for en kompetansebedrift setter du rammene og peker ut målet. Resten er opp til dine medarbeidere.

Jeg oppdras gjerne til å kjøre en slik…

Men så var det dette med vaner da…

http://www.a-changing.com

3 thoughts on “Hvordan oppdra voksne mennesker

  1. Meget bra Asle, gode lederutviklingspoeng. Har forresten (gammel) cabriolet og deler synspunktene (hvis dere ser etter muligheter, også mht bruksdager for åpen horisont, så er det som ellers i livet flere muligheter enn man tror når man ser etter dem. Til dere andre, kjør åpent, og bruk Asles gode poeng(er) i hverdagen. Mvh Gunvald

    • Stikk gjerne innom, så tar vi en tur med din cabriolet i sommer, Gunvald!
      Muligheter finnes over alt. Noen ganger trenger man miljøforandringer for å se nye perspektiver. Selv føler jeg det ofte slik når jeg kommer hjem fra utenlandsreiser. (Noe har endret seg – og det er jeg! 😉 Den beste måten å reise på er med tog er det mange som mener. Jeg er tilbøyelig til å være enig. Men bare i regnvær og kulde! Fortsatt god sommer! 🙂

    • 2 akhil, difference cotinsss of price, complectation, spacifications etce and c class are sedans, coupes or estatess class are business carsm class are offroadersThere are some information about classes on a top of our blog (model line-up)

Jeg vil gjerne høre din mening! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s