Når skepsis blir usunn..

Inspirerer du til tillit på din arbeidsplass?

Kanskje du tar det for gitt – at tillit er noe andre bør vise deg, men hvordan står det til med din tillit til andre? Stoler du på folk du møter? Stoler du på de du jobber sammen med, på vennene dine, på folk du omgås, samarbeidspartnere?

Hva må til for at du skal stole på noen?
Skepsis er en del av vårt forsvarsverk, og i et krevende og mangehodet samfunn er en sunn skepsis et naturlig utgangspunkt. Men når er skesis sunn og når blir den usunn?

På stadig flere areaner må vi kvalifisere oss. Vi må vise at vi duger, at vi kan det vi snakker om, at vi er den vi utgir oss for å være, at vi har dekning på kontoen. Tiden da man kunne handle på kreditt på den lokal dagligvarehandelen er for lengst forbi. All denne kvalifiseringen er krevende og tar tid. Ofte er den nødvendig, men har kravet til kvalifisering på enkelte områder kanskje gått for langt?
Å være tjenesteleverandør til det offentlige Norge f.eks., er ingen enkel sak. Faktisk blir det stadig mer og mer vanskelig, snart umulig. Det gjør noe med kvaliteten på leveransene det også. De som bruker ressursene sine på dokumentere det de kan, må ta den tiden et annet sted fra – fra videreutvikling, refleksjon, kvalitetssikring av leveranser, hvile… Ergo velger mange å la være. Offentlige anbudsprosesser er ikke lenger en sikkerhet for å få en god tjeneste – det er en trenering av mindre aktører som ikke har kapasitet eller ikke orker papirmølla. Hensikten er åpenbart god i utgangspunktet, men det er en reell fare for at de strenge dokumentasjonskravene går ut over kvalitet. Slik er det ofte når byråkrati og kontrollfunksjoner får overtaket. For hvorfor har vi egentlig kontroll?
Svaret er like enkelt som det er kontroversielt: Fordi vi ikke stoler på.
Når kontrollfunksjonen blir dominerende, går den sunne skepsisen over til mistillit. Og mistillit er ikke bare kostbar, den har også skarpe albuer. Den trenger ikke noe mandat. Får den først grobunn, er den som brenneslen: Overalt! Det svir og brenner hvorenn du snur og vender deg. Mangel på tillit leder før (h)eller (enn) senere  til konflikt. Alle vet hva konflikt gjør med fremdrift og måloppnåelse.

Og kuren er dyrkjøpt. Hvis mistillit først har tatt del i en bedriftskultur, er det meget vanskelig å snu. Som med alle kultur og endringsprosesser må man starte med ledelsen. Det er alltid øverste leder som setter agendaen når det gjelder bedriftskultur. Deretter må man vende stein på stein.

Men selv om kuren er dyrkjøpt, er den også enkel. Mistillit kurereres naturlig nok med tillit.
“Trust is something you earn” er et ordtak jeg lenge var enig i. Men så forsto jeg at det var grunnleggende feil. Tillit er noe du gir.

Skulle du være så heldig at du er på mottakersiden, må du sikre at du gjør det fortjent til å beholde den. For tillit er skjør som den spedeste spire og flyktig som vinden. For ingen kan bestemme seg for å få tillit. Du kan bare bestemme deg for å gi.

Tillit er noe du gir.

Tillit er noe du gir.

2 thoughts on “Når skepsis blir usunn..

  1. Denne var veldig bra, utfordringen ligger også i at man må kunne dokumentere at du kan. Det er ikke nok med å vise til dette på sin CV om du ikke har en sertifisering innenfor området.

    • Takk for hyggelig tilbakemelding! 🙂

      En sertifisering er med på å skape tillit gitt at sertifiseringsprogrammet selv har tillit. Når det gjelder CVer og dokumentasjon generelt er jeg tilhenger av å formulere retoriske argumenter bestående av påstand + bevis(er). Blant de sterkeste bevisene for at man innehar en kompetanse er at man har resultater eller referanser. Når jeg jobber med CVer med mine kunder har vi alltid veldig sterkt fokus på formuleringen av resultater.

Jeg vil gjerne høre din mening! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s