Hva du trenger i skreppa di for å oppnå suksess!

Jeg tror på å kombinere logiske tenkning, struktur og tilstedeværelse for å oppnå resultater.

Har du et mål, så har du kommet langt. Det som da må på plass er en struktur; dvs disiplin, kjøreregler, kultur, rutiner og rammer. Men du kommer ikke i havn med rammer og rutiner. Noen må også utføre arbeidet. Det er ressursene dine, medarbeidere og medborgere, kunder og leverandører. Struktur og disiplin er fint, men du kommer ingen vei uten å få med deg folk. Derfor blir relasjonskompetanse vesentlig. Relasjonskompetanse handler om å behandle menneskene rundt deg. Det handler om kommunikasjon – både det du sier til dem og det du sier til andre, men ikke minst også om hvordan du forholder deg til det som blir sagt til deg. Kommunikasjon er alfa og omega. Mestrer du kommunikasjon, mestrer du det viktigste virkemiddel for å lykkes.

Mål, struktur, kommunikasjon – hva mer?
Man skulle kanskje tro at det holdt, men så enkelt er det ikke. Å mestre kommunikasjon er ikke nok. Du må også ville kommunikasjon. Du må evne å posisjonere deg for kommunikasjon. Dessuten; du må ha noe du vil kommunisere.

Sistnevnte kommer forhåpentligvis av målet. Har du et godt formulert mål, gir innholdet seg nærmest av seg selv. Viljen til å kommunisere derimot, er ikke alltid like lett tilgjengelig. For vilje er knyttet opp til behov og følelser. Har du behov for å kommunisere eller er det et annet behov som er større – feks behovet for fred og ro? Behovet for fred og ro skal man aldri undervurdere, og her kommer energi inn. Du trenger energi for å lykkes! Overskudd og positivitet må med på lista. Ikke bare for å orke. Positivitet fører til produksjon av kjemikalier i hjernen som bidrar til at du klarer å konsentrere deg og fokusere. Positivitet er altså en vesentlig bidragsyter til opprettholdelse av strukturen. I tillegg; positivitet gjør oss åpne og nysgjerrige. Dermed har vi et godt utgangspunkt for å vise andre oppmerksomhet som er en vesentlig faktor i kommunikasjon og relasjonskompetanse. Men hva når man ikke er positiv? Hva når man er lei seg og trist eller sint? Da trenger man å forstå seg selv. Forstå hva det er som gjør at man er lei seg, trist og eller sint. Først når du forstår, kan du gå videre. Da får du fred i sinnet. Bitene faller på plass, og så snart du har akseptert følelsene dine og situasjonene du er i, blir du klar for å gå videre. For å forstå følelsene dine må du ha selvinnsikt. Du må vite hvorfor du reagerer som du gjør. Du må kjenne deg selv, dessuten ha tilgjengelige verktøy for å normalisere situasjonen, slik at du kommer tilbake og får tilgang til alle dine ressurser. Med følelsesnøytraliserende verktøy kommer du ned på jorda eller opp fra hullet. Veien ligger åpen framover. Du er klar.

Klar er også lista over hva du trenger:

Mål, struktur, kommunikasjon, energi, positivitet, forståelse og selvinnsikt, akseptanse, følelsesnøytraliserende verktøy.

God tur!

http://www.a-changing.com

Jeg vil gjerne høre din mening! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s