Er lederskap alltid å gjøre det “rette”?

“Lederskap er å gjøre ting rett.” Dette sitatet kommer fra en lederutviklingsgruppe jeg hadde nylig. Utsagnet ble uttalt med slik ettertenksomhet og ro, at jeg i farten tok det for å være klokskap. Vedkommende som ytret det, hadde hørt det i et lederskapsprogram. Det hadde satt seg. Og jammen har det ikke satt seg hos meg også.
“Lederskap handler om å gjøre de rette tingene”.
Fordi samtalen i gruppen jeg refererer til gikk på engelsk, kan vi tillate oss flere oversettelser. De to versjonene ovenfor betyr imidlertid to vidt forskjellige ting. For det første, vil jeg si brutalt og konsekvent FEIL! For den andre versjonen vil jeg rope et høyt og samtykkende JA.
Spørsmålet blir da bare, hva er de “rette tingene”? Og hva blir de “feil tingene”?

Dette bringer meg raskt videre til neste punkt i mine lederskapsprogrammer, hvor oppgaven gå ut på å diskutere forskjellen mellom god og dårlig ledelse. Det er en meget interessant øvelse. Særlig fordi det alltid fremkaller en mengde punkter dersom man tar seg tid til det. Alle som er eller har vært ansatt i en bedrift har en formening om hva som er god og hva som er dårlig ledelse. Listen med “krav” til en god leder blir fort temmelig lang. Høye krav er bra, men ikke urealistiske. Hvis listen i tillegg skal krones med at det ikke er lov å feile, blir det svært få gode ledere igjen. Jeg tror alle medarbeider i alle bedrifter har svært godt av å gjøre denne øvelsen. Hvis man i tillegg har en tøff leder som tør å strippe ned til undertøyet for å vise at han/hun er laget av kjøtt og blod, vil det skape et uforglemmelig perspektiv blant tilhørerne. Hvis du som ansatt legger så strenge krav på din leder, hvilke krav skal da lederen få lov til å legge på deg?
Å være leder, er å bekle en rolle. Å utøve lederskap, kan man gjøre uavhengig av formell rolle, tittel eller posisjon. Belønner vi de som “feiler” fordi de skaper kunnskap og lærdom framfor å straffe, får vi en læringskultur, vi får en lærende organisasjon.
Men der feiltrinnene straffes hardt, vil man være opptatt av å verne seg selv, enten man er leder eller ikke. Energien vår vil gå med på å forsvare oss og det bestående. Det sier seg selv at i slike miljøer blir det lite kraft til overs for innovasjon og nyskapning.

Hvis “lederskap handler om å gjøre de rette tingene”, så er det å tillate feiling definitiv en del av å utøve lederskap, enten man er leder med eller uten tittel.

Likte du det du leste?
Jeg blir svært takknemlig om du deler denne artikkelen på din egen blogg, på Facebook, LinkedIn eller Twitter! På forhånd takk! 🙂

Jeg vil gjerne høre din mening! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s