10 utfordringer vi må løse

Det var meget positive nyheter fra Paris forrige lørdag (12.12). Utfordringen blir å følge dem opp i praksis, for foreløpig går ikke CO2-regnestykket i hop. Og det er flere regnestykker som ikke går i hop. Vi og våre barn står ovenfor en utfordrende tid. Her er 10 store risikoer vi må håndtere:

1. CRE  – ANTIBIOTIKARESISTENTE bakterier: Disse smådjevlene er en av de mest underkommuniserte truslene i dagens samfunn.  50% av de smittende dør. 2-4 funn årlig i Norge. Bruk håndvask!

2. Befolkningsvekst i Afrika og innvandring. Dobles folketallet i Afrika fra 1 til 2 MRD kommer det minst dobbelt så mange flyktninger hit. Sannsynligvis det mangedoble. Innvandring kan fort bli til innvadering.  Allerede idag er vi på kapasitetsgrensen. Hvordan skal dette håndteres i årene fremover? Hvordan skal vi klare å ivareta gode norske verdier i denne situasjoner? Hvordan er oppfølgingen av bruk av bistandsmidler? Norge har et rykte på seg for å gi bort penger uten å stille krav. Kan vi heller sette av bistandspengene i soft-loan fond som bidrar til vekst, forretningsutvikling og verdiskapning lokalt?

3. Religionsfront mot Islam – Dette skaper sterkere fronter og potensielle kriger. Dessuten vi det være risiko for større fremvekst av fantatisme som igjen bidrar til å øke terror-trusselen. 2-veis kommunikasjon, respekt og tilgivelse er løsningen. Samtidig må muhammedanerne som gruppe ta et oppgjør med fantatismen. De er i ferd med å bli stigmatisert, og nå må islamske ledere verden over utøve lederskap og ta ansvar.

4. Klimaforrurensning: varme klima gir mer ekstremvær. Glem skiføret i Nordmarka. Det viktigste er å sikre hustaket så det ikke blåser bort. Flom, jordskred, vind- og vannskader vil mangedobles. Her kreves mange løsninger. En er pålagt hjemmekontor for alle kontoransatte.

5. Klimaforrurensning: Endringer i klimaet fører til endringer i jordbruksområder. Ørkener vokser. Store områder blir preget av vann og mat-mangel. Dette må løses med logistikk som igjen bidrar til forrurensning. Løsningen er et bærekraftig forbruk på personnivå. Jordas menneskemengde skal vokse fra 7 til 20 milliarder! Selv med en opprettholdelse av verdenssamfunnets skjevfordeling av levestandard, må vi redusere forbruket vårt til en 1/3-del og vel så det. Dette er utfordrende for økonomien. Men alle må nå innse at økt forbruk er en miljøtrussel og ikke kan være et tiltak for å styrke økonomien. Vi må BRUKE MINDRE AV ALT!

6. Terror: Med skarpere religionsfronter og flere innvandrere vil terror-risikoen øke dramatisk. Vi må regne med tap av menneskeliv. Løsningen er større grad av overvåkning. Dessverre.

7. Stress og psykiske lidelser: Mer informasjon og høyere tempo fører til stress, utbrenthet og psykiske lidelser, enda til psykoser som kan føre til terrorhandlinger og andre skader. Dessuten går det ut over fler enn de som blir syke. Dette er den nye folkesykdommen. Løsningen er meditasjon og pusteøvelser!

8. Utenrikspolitikk: Russland rasler med sablene. Putin er ute etter å markere styrke. Relasjonen må balanseres hårfint for ikke å bli invadert eller satt under økonomisk press. Her har vi god erfaring fra den kalde krigen. Imidlertid står USA ovenfor et potensielt fall, og det vil være svekkende for Nato og Norges sikkerhet, særlig med et betydelig svekket eller oppløst Europa.

9. Jobber: Hvor skal verdiene skapes? Unge må studere til de er 22 før de får jobb. Vi har lavere %andel av befolkningen i arbeid enn noen gang. Hvem skal tjene pengene som skal skattlegges for å brødfør pensjonistene? Robotiseringen vil dessuten legge press på lavprofil-yrker innen fysiske yrker. Løsningen er Mooc-utdanning som er yrkesrettet og fleksibel, samt økt individuell omstillingsevne.

10. AI: Kunstig intelligens er like om hjørnet. Blir datamaskinene smartere enn oss mennesker, kan de (re)produsere seg selv og ta over styringen av verden. Da er det game over. Her trengs det styring og direktiver fra regjeringsnivå og ned, samt ikke minst internasjonalt samarbeid og enighet om hva som skal tillates og ikke.

Spiser du dritt?

Alle har vel hørt uttrykket ”Shit in, Shit out”, men har du tenkt over hva det faktisk betyr for deg?

Psykologen og gestaltterapeuten Kurt Levin har utarbeidet en formel som sier at Oppførsel er en funksjon av Personlighet og Miljø. Sammenhengene er åpenbare. Har du det travelt, skynder du deg hvis det du skal rekke er viktig for deg. Viktig for deg handler om personligheten din, det handler om dine verdier og behov. Travelt representerer Miljø , det er knapphet på ressursen Tid i ditt miljø. Skynder deg er selvfølgelig oppførselen.

Det er helt logisk: Har du liten tid til å rekke flyet som skal ta deg på drømmeferien, så skynder du deg. Har du imidlertid liten tid til å rekke et møte du ikke vil gå på, kan det hende at du oppfører deg litt annerledes. Noen velger å gi F. Det forteller om verdier og behov og hvordan det slår ut i prioriteringer.

Sammenhengen kan også representeres som et system i sin enkleste form:20130829-124136.jpg

Miljø representerer INPUT. Oppførsel er OUTPUT. Personlighet er systemets egenskap. Det er ikke gitt at enhver egenskap passer til ethvert miljø. Heller du skumbad i badevannet får du en deilig opplevelse. Mister du hårføneren oppi, har du en dødsfelle, selv om både temperatur og duft kan virke uimotståelig. Slik er det også med hver enkelt av oss. Når inputen er shit, så kommer ofte shit ut. Mange finner drømmejobben, men slutter fordi miljøet ikke er til å leve med. Blir du satt under stress, kommer det ofte merkelige (og ofte negativt assosierte) opptredener ut. Selv kan jeg bli høyrøstet, sint og aldri så lite fascistisk.

Det sier seg selv at det er enklere å endre input enn å endre personlighet. ”Intet problem er så stort at man ikke kan løpe fra det”, sier Baltus i Knøttene. Det er en sannhet med modifikasjoner. Noen ganger kommer vi i konflikt med oss selv. Verdiene våre kan plutselig fremstå som motstående, og hva da? Resultatene er dramatiske. Jeg har opplevd dette en gang. Jeg trodde jeg skulle gå i oppløsning. Jeg forventet faktisk å slutte å eksistere som ved et fingerknips. Nå skjedde ikke det, men jeg har hørt om andre som faktisk besvimer og er borte i flere minutter. Som om de trenger en re-boot. For enkelte andre nytter det ikke engang med en re-boot. Da får det tragiske utfall.

Det er bare når man er 18 år at man ikke endrer seg. For faktum er at det eneste som er konstant er at det er endring. Du endrer personligheten din dag for dag, sekund for sekund. Men hjernemassen er en treg masse. Det er lettere å forflytte kroppen. Da er det greit å tenke ”Shit in, Shit out!”. Gi deg selv et nytt Miljø, så vil du levere annerledes. Er Miljøet mer støttende til dine behov, vil du yte bedre. Så enkelt er det faktisk. Og mens man leter etter det optimale miljøet, kan man jo alltids jobbe litt med bevisstheten rundt Personlighetene også. Å vite hva slags motor og krefter som befinner seg under panseret er ikke så dumt. Det kan i hvert fall fort bli kostbart å fylle feil drivstoff på tanken.

God helg!
Snoopy-glad

Likte du det du leste?
Jeg er takknemlig om du deler.